Kupując teraz urządzenie fiskalne online ready, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie.
Szczegóły na www.onlineready.plKiedy i jak będą funkcjonowały kasy onlinowe?
Kasy onlinowe będą mogły być używane dopiero po 1 stycznia 2019.
 1. Kasa fiskalna będzie dalej posiadała sprzętowe zabezpieczenie danych, oparte na pamięci fiskalnej i pamięci paragonów (tzw. pamięci chronionej), natomiast nie będzie obowiązkowe stosowanie kopii elektronicznej.
 2. Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny.
  E-paragony będą dostępne dla wszystkich kupujących, również tych płacących gotówką, po wprowadzeniu specjalnego kodu nabywcy.
 3. Kasa będzie przypisana do podatnika, a jego dane zapisane w module fiskalnym.
 4. Kasa onlinowa będzie kontaktowała się z centralnym serwerem.
  Na etapie uruchomienia kasy (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny.
  W trakcie eksploatacji kasa będzie przekazywać dane o sprzedaży.
 5. Każda kasa będzie współpracowała z terminalem płatniczym.

Co to jest kasa fiskalna OnLine ?
Kasa lub drukarka fiskalna w wersji OnLine to urządzenie z wbudowaną kartą SIM i możliwością komunikacji oraz pracy wyłącznie w trybie połączenia z ogólnopolską bazą danych.

Kto i kiedy musi wymienić stare urządzenie fiskalne na wersję OnLine ?
W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

a) od 01.01.2019 r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

b) od 01.01.2019 r. - dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

c) od 01.07.2019 r. - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

d) od 01.01.2020 r. - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

Czy i do kiedy będzie można kupić i użytkować kasy bez modułu OnLine ?
Tak, kasy bez pracy OnLine będzie można kupić do końca 2022 roku i użytkować bez połączenia z centralną bazą danych przez okres zależny od rodzaju urządzenia, a te dzielą się na dwie grupy:

a) kasy z elektroniczną kopią paragonu (wbudowana karta SD) będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 r. Podatnik, który kupi taką kasę będzie mógł jej używać aż do zapełnienia pamięci fiskalnej (czyli minimum przez pięć kolejnych lat, w przypadku codziennej pracy). Jeśli firma nie pracuje w weekendy i święta, to okres automatycznie przedłuża się do minimum 7-8 lat, czyli mniej więcej do roku 2030

b) kasy z papierową kopią paragonu (dwie rolki papieru) będzie można nabyć i zafiskalizować najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r. oraz dodatkowo wprowadzono zakaz wymiany pamięci fiskalnych w przypadku ich zapełnienia. Takie kasy będzie można stosować wyłącznie do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej

Od kiedy na rynku będą dostępne kasy OnLine ?
Zgodnie z zapowiedziami producentów kasy typu OnLine powinny być dostępne od października 2018 roku

Jakie są koszty zakupu kasy OnLine ?
Producenci nie zapowiadają podwyższenia cen urządzeń OnLine, natomiast w planie ustawy jest zapis aby podatnicy którzy zostaną zmuszeni terminem do wymiany starego urządzenia na kasę OnLine mogli ponownie skorzystać ze zwrotu kosztów bez względu na wcześniejsze wykorzystanie ulgi przy zakupie pierwszego urządzenia fiskalnego.

Co w przypadku braku zasięgu sieci GSM kas OnLine?
Ustawodawca planuje, że miejsca w których kasy OnLine nie będą w zasięgu sieci będą pracować w trybie bez połączenia, jednak podatnik po złożeniu odpowiedniego wiosku do Urzędu Skarbowego będzie zobowiązany raz na wskazany okres przenieść urządzenie w pole zasięgu sieci.

Czy w przypadku awarii kasy OnLine można będzie użyć kasy starego typu jako urządzenia rezerwowego ?
Ustawa nie przewiduje takiej możliwości, czyli zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wprowadzanych kas OnLine wszystkie kasy rezerwowe powinny spełniać identyczne warunki techniczne jak kasy podstawowe.

Czy można przerobić starą kasę fiskalną na wersję OnLine ?
Aktualnie dwóch producentów kas: Elzab i Novitus posiadają w ofercie usługę modernizacji kas i drukarek na wersję OnLine, dotyczy to jednak wyłącznie urządzeń zakupionych w ciągu ostatniego roku i w tzw. wersji OnLine Ready. Powinniśmy jednak pamiętać, że taka przeróbka wiąże się z odczytem i wymianą pamięci fiskalnej co niesie za sobą przerwę w pracy urządzenia w czasie minimum 7-14 dni oraz kosztem takiej modernizacji w wysokości około 500-700,- PLN netto